- دادنگار - http://dadnegar.com -

شیوه های جعل و مدارک جعلی را بشناسیم

لازم الاجرا بودن مفاد اسناد تنظیمی در مراجع رسمی من جمله: ادارات ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمی، نزد مقامات قضایی و انتظامی و سایر سازمان هایی که به موجب قانون و حسب وظیفه، اسنادی را تنظیم و این اسناد در حکم اسناد رسمی و مفاد آن قابل استناد بوده باعث گردیده تا از یک طرف عدم ایمنی لازم و از طرف دیگر تغییر و دستکاری سهل و آسان در آن ها، سو استفاده و سودجویی برخی از مجرمین را فراهم نماید، جعل جرمی نیست که دفعتاً و غیر مترقبه بوجود آید بلکه با قصد و تصمیم، تفکر و تمرین، پیش بینی و تهیه مقدمات، کنترل و بازنگری و در فرصت کافی انجام می شود.

این مبحث صرفاً جهت آشنایی سردفتران محترم نسبت به موارد قانونی جعل و تا حدودی راه های شناسایی اسناد مجعول که حاصل سال ها مواجهه با مواردی که دفاتر اسناد رسمی را تهدید و مشکلاتی را جهت آن ها فراهم آورده تهیه شده است. امید است مورد بهره برداری واقع و حتی الامکان مانع از اعمال مجرمانه جاعلین گردد.

 

لینک دانلود

دانلود pdf شیوه های جعل و مدارک جعلی را بشناسیم [1]