- دادنگار - http://dadnegar.com -

جزوه نموداری حقوق ثبت- سعید شاکر

هرچند حقوق ثبت از اهمیت بسیار زیادی برخوردای است اما در دانشگاه مورد بی مهری قرار می گیرد و اکثر دانشگاه ها در قالب یک واحد اختیاری به تدریس این درس مهم و کاربردی می پردازند. این جزوه در ۳ قسمت بطور خلاصه و نموداری و مفید توسط آقای سعید شاکر تهیه شده است که در اختیار شما قرار داده میشود.

 

لینک دانلود

جزوه نموداری حقوق ثبت- سعید شاکر – ۱ [1]

جزوه نموداری حقوق ثبت- سعید شاکر – ۲ [2]

جزوه نموداری حقوق ثبت- سعید شاکر – ۳ [3]