free html hit counter

استخدام حقوقی

  • نتیجه پذیرفته شدگان آزمون مترجمان

    قبول شدگان آزمون استخدام وزارت دادگستری بخوانند

    قبول شدگان آزمون استخدام وزارت دادگستری بخوانند با آرزوی موفقیت برای پذیرفته شدگان محترم آزمون استخدامی سال ۹۵ به اطلاع می رساند: از تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ لغایت ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ با در دست داشتن مدارک ذیل به وزارت…