free html hit counter

نمونه دادخواست و شکواییه

 • نمونه شکواییه برای شکایت از پزشک

  نمونه شکواییه برای شکایت از پزشک

  نمونه شکواییه برای شکایت از پزشک جرائم پزشکی جزئی از جرائم های کیفری می باشد، چگونگی طرح شکایت آن همانند شکایت های کیفری می باشد گاه نیازمند یک وکیل کیفری در این پروسه احساس می…

 • نمونه درخواست ممنوع الخروجی

  نمونه درخواست ممنوع الخروجی

  ممنوعیت خروج افراد از کشور از جمله قرارهایی است که در پرونده‌های کیفری صادر می‌شود. پس از صدور این قرار، متهم حق خروج از کشور را از دست می‌دهد. به موجب اصل قانونی بودن مجازات،…

 • نمونه شکواییه در مورد دزدیده شدن چک

  نمونه شکواییه در مورد دزدیده شدن چک

  گاهی به دلایلی از جمله بی احتیاطی چک یا دسته چک را از صاحب حساب می دزدند. در این صورت احتمال دارد فرد سارق با جعل امضا صاحب حساب از طریق چک اقدام به برداشت پول…

 • 94cfc3c7979d9b42f14574a630002f9c

  دادخواست تجویز ازدواج مجدد

  تجویز ازدواج مجدد توسط قاضی ممکن است دلایل متعددی داشته باشد. دلایلی که قانون مبنای آن ها را مورد تصریح قرار داده است. یکی از مواردی که در صورت وجود آن دادگاه حکم به تجویز…

 • نحوه صدور اجرائیه

  نحوه صدور اجرائیه

  ابتدا درخواست صدور اجرائیه که به صورت اوراق بهادار است بسته به مورد (رهنی – لازم الاجرا) توسط ذی نفع باید روشن و واضح تکمیل و امضا و به دفترخانه ارائه شود و هویت درخواست…

 • نمونه دادخواست مطالبه مهریه

  نمونه دادخواست مطالبه مهریه

  از میان مسائل و موضوعات پرشمار نهاد خانواده، مساله مهریه به عنوان یکی از مسائل روابط مالی زوجین مهمترین موضوعی است که همیشه ضمن بیان عقد نکاح، به ذهن مخاطب می رسد. وانگهی در برزخ…

 • d72b92e7a132ff40fb2049dc48920977

  فرم اعتراض به حق بیمه

  قراردادهای بین کارگر و کارفرما که دربر گیرنده بیمه کارگر می باشد گاها کارگر به این حق بیمه اعتراض می کند. این فرم، نمونه فرم اعتراض به حق بیمه است. لینک دانلود : فرم اعتراض…

 • 5c856eb25b3e1fc73f244a7686864411

  نمونه دادخواست استرداد عین جهیزیه

  ریاست محترم دادگاه خانواده: احتراما به عرض می رساند به دلالت تصویر مصدق عقدنامه پیوست مدت ….. است که با خوانده ازدواج نموده ام اخیرا به دلایلی بین ما اختلاف بروز کرده است و دور…

 • bc53d507c26770e8f294fcbf92ef0864

  دادخواست الزام به تمکین

  ریاست محترم دادگاه خانواده: احتراما معروض می دارد که خوانده فوق زوجه اینجانب از تاریخ بدون وجود مجوز شرعی و قانونی و علیرغم مخالف بنده اقدام به ترک منزل و عدول از ایفای وظایف زوجیت…

 • e4695529e9bbf8b60b6165d76397876b

  نمونه دادخواست طلاق توافقی

  خواهان : زوج یا زوجه خوانده :زوج یا زوجه خواسته : تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش(طلاق توافقی) دلایل ومنضمات : ۱-شناسنامه وکارت ملی ۲-عقدنامه ازدواج شرح دادخواست : ریاست محترم دادگاه خانواده ………. با…