free html hit counter

افترا

  • افترا و شرایط آن

    افترا و شرایط آن – قسمت اول

    افترا و شرایط آن افترا عبارت است از : انتساب امری مجرمانه و یا انتشار جرم انتسابی به کسی از طرق قانونی و امثال آن. افترا به معنی بهتان ، تهمت زدن و به دروغ…

  • b003cb6a8c5828399d548e534fa42cc6

    تشهیر مفسدان و مجرمان در فقه و قوانین و مقررات

    انتشار اسامی مفسدان اقتصادی یا «تشهیر مفسدان» برای اولین بار از سال ۸۵ وارد قوانین موضوعه ایران شد؛ اگرچه موضوع گرداندن و مشهور کردن مفسدان سابقه طولانی در فقه اسلامی دارد و حتی در مواردی…