free html hit counter

برنامه پنجم توسعه

  • تا سال 1400 جذب قاضی ادامه دارد

    تا سال ۱۴۰۰ جذب قاضی ادامه دارد

    تا سال ۱۴۰۰ جذب قاضی ادامه دارد وزیر دادگستری با بیان این که افزایش و جذب قضات یکی از اقدامات برای کاهش اطاله دادرسی است، گفت: در پنج سال گذشته چهار هزار قاضی جذب شدند…

  • برخورد با سردفتران متخلف

    برخورد با سردفتران متخلف

    رییس کانون سردفتران و دفتریاران در ارتباط با دفاتر اسناد رسمی و اقدامات در دست انجام در این زمینه، اظهارکرد: در هیچ کشوری تنظیم و ثبت سند، با شیوه سنتی صورت نمی‌گیرد، بنابراین ما نیز…