free html hit counter

برگه تفکیک بهای خرید و مالیات برارزش افزوده

  • ed75fe6580bca12eb76431640a45783c

    معافیت خارجی ها از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده

    مالیات بر ارزش افزوده «مالیات غیر مستقیمی» است که مصرف‌کننده (خریدار) آن را به همراه بهای خرید اجناس و خدمات می‌پردازد و دریافت کننده (فروشنده) موظف است مقدار مالیات دریافتی را به خزانه دولت واریز…