free html hit counter

مال منقول

  • احکام مال شراکتی

    اگر ملکتان شراکتی است، بخوانید

    احکام مال شراکتی شراکت یکی از موضوعاتی است که آثار خوب و بد فراوانی در عالم حقوق برای آن متصور است. یکی از اختلافاتی که ممکن است گریبان دو شریک را بگیرد به زمانی مربوط…

  • جزوه مدنی دو (اموال و مالکیت)

    جزوه مدنی دو (اموال و مالکیت)

    حقوق مدنی اموال مالکیت شاخه ای از حقوق خصوصی و از زیر مجموعه های مدنی است که به بیان مال و ملک و انواع مال و حقوق مالی می پردازد. در این مبحث شما یاد…